Bekijk alle veelgestelde vragen over Evenementen. Of ga terug naar alle veelgestelde vragen
Wat voor type lokale gidsen gaan er mee?

Onze lokale gidsen en chauffeurs zijn vriendelijk, ervaren en hard werkend en hebben veel ervaring op het gebied van toerisme en begeleiding van expedities en/of evenementen. Zij kennen de bestemming op hun duimpje en  zijn vaak inventief en vindingrijk bij het oplossen van technische problemen dan wel een intermediair tussen organisatie en/of deelnemers en bevoegde overheidsambtenaren. De gidsen spreken alleen de taal van hun moederland en vaak een tweede internationale taal zoals Engels, Frans of Duits.

Hoe zit het met verzekeringen?

Evenementen en Workshops

Indien op een evenement gemotoriseerde voertuigen c/q vaartuigen worden ingezet dan zijn deze over het algemeen verzekerd tegen schade en ongevallen in het land van bestemming. Daarnaast is er in veel gevallen een inzittenden verzekering afgesloten.

T.a.v. buitenlandse evenementen stellen wij t.b.v. een deelnemer (individueel) of bedrijf (collectief) een afdoende reisverzekering incl. repatriering verplicht. Indien tijdens het evenement ook gevaarlijke sporten worden bedreven zal de reisverzekering hiermee moeten worden uitgebreid.

Cursussen

Neemt u deel aan een 4×4 cursus met eigen voertuig dan zal dit voertuig verplicht WA verzekerd moeten zijn incl. inzittendeverzekering. De cursussen vinden plaats op lokaties buiten de openbare weg. Opgelopen schades worden door de reguliere verzekeringsmaatschappijen in zo’n geval vaak niet gedekt. Wij raden aan een afdoende 4×4 verzekering af te sluiten bij de Wiggersgroep